حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران پروژه‌ای شرکت آیریک صنعت

کارگران پروژه‌ای پیمانکاری (پژند) شاغل در شرکت آیریک صنعت،روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه،در اعتراض نسبت به عدم افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۲ به اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای پیوستند.

کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار افزایش ۷۹ درصدی حقوق و مزایا، اجرای ۲۰ روز کاری و ۱۰ روز مرخصی و اعطای تسهیلات و خدمات رفاهی و بیمه درمانی شدند.همچنین این کارگران معترض نسبت به شرایط کار و قراردادهای خود اعتراض دارند و اظهار می کنند که امنیت شغلی یکی از مشکلات جدی آنان است.