حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت شاغل در شرکت ایده‌سازان صدف

روز شنبه ۲۱ اسفندماه، کارگران پروژه‌ای شرکت ایده‌سازان صدف در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌ ماه‌های دی و بهمن دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌های سه ماهه‌ی پایانی سال از روز ۱۵ اسفند شروع شده و هر بار کارگران از شرکتهای پیمانکاری مختلفی دست به اعتصاب میزنند. کارگران خواهان پرداخت معوقات مزدیشان قبل از پایان سال و عید هستند، ولی گفته می شود پیمانکاران آنرا به به بعد سال نو موکول کرده اند.