حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران پروژه ای در شرکت ثمین

روز سه‌شنبه 2 آبان ماه،جمعی از کارگران پروژه ای شرکت ثمین نسبت به عدم پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه دست به اعتصاب زده و به خوابگاههای خود رفتند.

این شرکت زیر مجموعه شرکت پتروپارس در منطقه جفیر است و نه تنها قوانین کارگران پروژه ای،بلکه مسائل رفاهی را هم رعایت نمی کند.شرکت ثمین به مدیرعاملی کوروش آهنج و به سرپرستی علی آهنج با کارگرانشان قراردادی امضا نکرده است و روز اول شروع به کار با نیرنگ دستمزدی را توافقی شروع کرده است.مدیرعاملان شرکت بعد از سه ماه حقوقی را پرداخت می کنند که بسیار کمتر از توافق اولیه می باشد.علاوه برآن هشت نفر از کارگران در خوابگاه کارگران که یک اتاق 12 متری است،میمانند و غذای افتضاحی را که از آشپزخانه برایشان آورده می شود را به زور به خورد کارگر می دهند.