حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران پروژه بزرگراه سقز ـ بوکان

روز پنجشنبه 7 آذرماه، کارگران شاغل در پروژه بزرگراه سقز ـ بوکان، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست از کار کشیدند.

کارگران این پروژه که در اعتراض به عدم پرداخت 8 ماه دستمزد معوقه خود دست به اعتصاب زده‌اند، خواستار رسیدگی مسئولان از جمله وزارت راه، فرمانداری و اداره کار به این مساله شدند. پیمانکار این پروژه شرکت آب و خاک پارس است که با بیش از ۷۰ کارگر از سال ۹۶ فعالیتش را در این بزرگراه آغاز کرد. گفته می‌شود که بدلیل عدم اختصاص اعتبارات توسط وزارت راه و مشکلات مالی، شرکت از پرداخت دستمزد ناتوان مانده و این کارگران در مضیقه هستند.