حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

حدود ۵۰۰ تن از کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی ماهشهر روز یکشنبه 13 آذرماه به اعتصاب سراسری مردم ایران پیوستند.

یکی از کارگران در مورد مطالبات خود و همکارانش گفته است: در شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ۳۰۰ تا ۴۰۰ کارگر مشغول کارند. این کارگران علاوه بر اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل به تبعیض در پرداخت حقوق بین کارگران این واحد با سایر کارگران پتروشیمی منطقه نیز اعتراض دارند. گفتنی است کارگران معترض ضمن حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران خواستار افزایش دستمزدهای خود نیز شدند.