حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران کارخانه آب معدنی داماش

به گزارش منتشره روز پنجشنبه، کارگران کارخانه آب معدنی داماش برای اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.
کارگران شاغل آب معدنی داماش که تحت نظارت هلدینگ گروه ملی در مناطق جنگلی روستای توریستی داماش کار می‌کنند از مهر ماه سال جاری با احتساب دی ماه حدود 4 ماه است که هیچ دستمزد دریافت نکرده اند. این کارگران که بیش از 27 نفر می باشند در این خصوص می گویند در حالیکه تولید و فروش محصولات در این کارخانه بسیار خوب است ولی کارفرما به بهانه “نبود منابع مالی کافی” از پرداخت دستمزدهای آنها خودداری می ورزد.