حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران کارخانه آلومینیوم کاوه خوزستان

روز سه شنبه 5 شهریور ماه، جمعی از کارگران کارخانه آلومینیوم کاوه خوزستان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

بنا به این گزارش، کارگران کارخانه آلومینیوم کاوه خوزستان زیرمجموعه شرکت گسترش صنایع معدنی و فلزی کاوه پارس واقع در مسجد سلیمان در اعتراض به اخراج جمعی از همکارانشان در دست به اعتصاب زدند. بنا به گفته معترضین، شرکت آلومینیوم مسجد سلیمان که دو سال پیش از طریق آزمون اقدام به جذب نیرو کرده بود، تعدادی از نیروهای خود را از کار اخراج کرده و دست به جذب نیروهای دلخواه کرده است. کارگران معترض خواهان بازگشت به کار همکاران خود هستند.