حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت

روز دوشنبه 5 اسفندماه، کارگران کارخانه ایران پوپلین تولید کننده انواع پارچه های پیراهنی،روپوشی ،چادری ، ملحفه ای و پرده ای واقع در کیلومتر 5جاده رشت – تهران، دست از کار کشیدند.

به گزارش مننتشره ، این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق ،شرایط کاری و وعده های توخالی مسئولین دست به اعتصاب زدند.آنها همچنین افزودند: مدیریت از آنها در دو شیفت 12ساعته کار می‌کشه اما هنوز نصف حقوق دی ماه رو هم نگرفته‌اند.