حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران کارخانه تولید نان در ایرلند

روز چهارشنبه 6  شهریور ماه، کاگران کارخانه تولید نان در ایرلند دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

بر اساس این گزارش، جمعی از کاگران کارخانه تولید نان در ایرلند به علت به رسمیت نشناختن نمایندگانشان از سوی کارخانه دست به اعتصاب زده اند. بنا به گفته کارگران معترض،این کارخانه نمایندگان مستقل کارگری را به گونه‌ای موثر به رسمیت نمی‌شناسد و پیشنهادات این نمایندگان برای قرارداد کاری مردود کرده است. آنها گفته اند، شرکت باید نمایندگان مستقل را به عنوان نهاد نماینده منتخب کارگران برای رسیدگی له مسائل و مشکلات کارگری در این واحد را به رسمیت بشناسد.