حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران کارخانه تکدانه در شهرسان مرند

روز چهارشنبه 3 آبان ماه،جمعی از کارگران کارخانه تکدانه در شهرستان مرند از انجام فعالیت های روزانه خود امتناع کرده و دست به برگزاری اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند.

این تجمع در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل در محوطه این کارخانه برگزار شد.این گروه از کارگران با بیان اینکه در قانون کار بر الزامی بودن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای 50 نفر تاکید شده است،با این حال اجرای این طرح در شرکت همچنان مسکوت مانده است.گزارش منتشرشده حاکی است که کارگران معترض در محوطه کارخانه تجمع کرده و مسؤولان اداره کار شهرستان مرند و مدیران کارخانه در جمع کارگران حاضر شده و وعده دادند که خواسته کارگران را برآورده کنند.