حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران کارخانه سبلان پارچه اردبیل

شماری  از کارگران کارخانه سبلان پارچه اردبیل روز سه شنبه 14 تیر ماه با خواست بازگشت به کار همکاران اخراجی خود دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته نماینده معترضان، وضعیت کارگران کارخانه سبلان پارچه با گذشت نزدیک به ۴۵ روز از شروع به کار مجدد کارخانه همچنان نامعلوم است. این کارگران پس از تعطیلی کارخانه بیکار شده بودند. این کارخانه پس از اعتراضات و پیگیری کارگران از ابتدای خردادماه شروع به کار کرده است؛ اما وضعیت استخدامی نزدیک به ۲۸۰ کارگر بیکار شده این کارخانه هنوز تعیین تکلیف نشده است. گفتنی است مسئولین استانی تلاش می‌کنند، با دادن وعده‌ بازگشت به کار از گسترش اعتراضات کارگران جلوگیری کنند. اما کارگران نسبت به محقق شدن وعده‌ها خوش‌بین نمی‌باشند. کما اینکه وعده بازگشت به کار کارگران بعد از نزدیک به ۴۵ روز هنوز عملی نشده است.