حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران کنتورسازی قزوین

کارگران کنتور سازی قزوین روز پنجشنبه 30 مرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و بی توجهی مدیران شرکت به این موضوع دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند.

کارگران معترض با در دست داشتن چندین پلاکارد و سردادن شعار خواستار ” پرداخت 27 ماه دستمزد معوقه خود، بازگشت کارگران اخراجی به سر کار، معرفی همه کارگرن به بیمه بیکاری و پرداخت سنوات و سایر مزایای معوقه خود” شدند. گفتنی است این کارگران  در عین حال به دلیل پرداخت نشدن بخشی از حق بیمه خود، امکان دریافت مقرری بیمه بیکاری را ندارند.