حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران کوره‌های آجرپزی تبریز

کارگران شاغل در کوره‌های آجرپزی وایقان تبریز روز چهارشنبه یکم تیرماه، با توقف فعالیت‌های کاری خود در اعتراض به عدم افزایش دستمزد، دست به اعتصاب زدند.

بنابر گزارش، مالکان کوره‌های آجرپزی عنوان کرده‌اند که کارگران باید با حقوق سال گذشته به کار خود ادامه دهند، در غیر این صورت اخراج می‌شوند. گفتنی است، تعداد کوره ها دویست تا سیصدکوره است، که در هر کوره  چهار تا پنج خانواده کار میکنند و دولت هم  برای حل مشکل کارگران هیچ اقدامی نکرده است. شایان ذکر است که، کارگران کوره های آجرپزی و کارگران ساختمانی در رده کارگران فصلی قرار گرفته، و به همین سبب از هیچگونه سبد حمایتی از سوی اداره کار برخوردار نیستند.