حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران 4 واحد صنعتی و خدماتی ماهشهر

صبح روز سه شنبه 18 شهریور ماه برای چندمین روز متوالی کارگران صنعتی و  خدماتی ماهشهر، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست از کار کشیده و در محوطه کار خود تجمع کردند.

برپایه گزارش منتشره، از سه روز پیش تاکنون، اعتصاب و تجمع کارگران خدمات اجتماعی پتروشیمی بندر خمینی در اعتراض به انتقال اجباری به شرکت عملیات غیرصنعتی ماهشهر، کارگران شهرداری ماهشهر در اعتراض به عدم پرداخت حق طرح طبقه بندی مشاغل، کارگران شهرداری بندر خمینی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبات و رانندگان سرویس‌های رفت و آمد کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان از طرف پیمانکاران ادامه پیدا کرده است.