حزب کمونیست ایران

اعتصاب کامیونداران در اعتراض به افزایش عوارض در تهران

گروهی از کامیونداران و رانندگان خودروهای باربری تهران روز دوشنبه 19 تیرماه در اعتراض به افزایش قیمت عوارض خودروها اعتصاب کردند.

رانندگان خودروهای باربری باتوجه به افزایش نرخ پلکانی عوارض جاده ای و محاسبه دوبرابری قیمت ها توسط وزارت راه و شهرسازی در آستانه سال جدید در تهران دست از کار کشیدند.این معترضان به نشانه اعتراض به افزایش قیمت عوارض در میدان اصلی تهران شروع به زدن بوق ممتد کردند.آنها اعلام کردند تا وقتی که وزارت راه و شهرسازی پاسخگوی مطالبات آنها نشود،به اعتصاب خود ادامه می دهند.همچنین برخی از رانندگان با نصب پلاکاردهای بزرگ در جلو کامیون خود به «گران شدن عوارض و لوازم یدکی» در عین «ثابت ماندن کرایه بار» معترض بودند.