حزب کمونیست ایران

اعتصاب کسبه و بازاریان شهرستان راسک

روز سه شنبه 31 مردادماه،شماری از کسبه و بازاریان راسک در استان سیسان و بلوچستان در اعتراض به بازداشت فتحی محمد نقشبندی،امام جمعه این شهرستان دست به اعتصاب زدند و از انجام فعالیت های روزانه خود امتناع کردند.

بر اساس گزارشات منتشر شده،فتحی محمد نقشبندی،پیش از این نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.وی با انتشار ویدئویی به نیروهای امنیتی هشدار داده بود.همزمان با انتشار این ویدئو در شبکه های اجتماعی،نیروهای امنیتی مولوی را که در چابهار بود،ربودند.شهروندان بلوچ در واکنش به ربودن فتحی محمد نقش بندی با آتش زدن لاستیک در شهرهای زاهدان،راسک و جکیکور دست به تجمع اعتراضی زده و کسبه و بازاریان نیز به اعتصاب پیوستند.همچنین گزارش ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی نیروهای زیادی را در شهرهای بلوچستان مستقر کرده و بالگردهای ارتش بر فراز شهرها در حال پرواز بوده اند.