حزب کمونیست ایران

اعتصاب گسترده کارکنان شبکه حمل و نقل عمومی پاریس

اعتصابِ گسترده کارکنان شبکه حمل و نقل عمومی پاریس در اعتراض به برنامه اصلاحات قوانین بازنشستگی “امانوئل ماکرون” رئیس جمهوری فرانسه، ترافیک و تردد با وسایل نقلیه عمومی را در پاریس و حومه آن مختل کرد.
در پاسخ مثبت به فراخوان بسیاری از سندیکاهای فرانسه، کارکنان شبکه حمل و نقل عمومی پاریس، روز جمعه ۲۲ شهریور در اعتراض به برنامه اصلاحات قانون بازنشستگی دولت این کشور دست به اعتصاب گسترده‌ای زدند. در پی این اعتصاب، ١٠ خط مترو کاملاً تعطیل شد؛ سرویس‌دهی قطارهای سریع‌السیر و اتوبوس به یک سوم کاهش یافت و در نتیجه، ترافیک و تردد با وسایل نقلیه عمومی در پاریس و حومه آن دچار هرج و مرج گردید. از سوی دیگر صدها تن از کارکنان شبکه حمل و نقل عمومی پاریس، در برابر مقر اصلی این سازمان در این شهر دست به تظاهرات زدند. گفتنی است، دولت فرانسه قصد دارد ۴۲ سیستم مختلف بازنشستگی این کشور را در هم ادغام و به صورت یک سیستم واحد امتیازبندی‌شده درآورد.