حزب کمونیست ایران

اعدام آرمان عبدالعالی، کودک-مجرم زندانی

سحرگاه روز چهارشنبه ۳ آذرماه، حکم اعدام آرمان عبدالعالی، کودک_مجرم، در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد.

این زندانی روز سه شنبه 2 آذرماه جهت اجرای حکم به یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود. اجرای این حکم علیرغم ابهامات جدی در پرونده و موج جهانی درخواست توقف آن صورت گرفته است. گفتنی است   آرمان عبدالعالی متهم است در سال ۹۲ در حالی که کمتر از ۱۸ سال داشته، دوست دخترش غزاله شکور را به قتل رسانده است.  پس از طی مراحل پرونده و در حالی که غزاله همچنان ناپدید است و پیکر او نیز پیدا نشده، دادگاه آرمان را به اعدام محکوم کرد و پرونده به دیوان عالی رژیم و سپس به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود و نهایتا پس از شش سال حکم اعدام آرمان در دیوان عالی تایید و روز سەشنبە اجرا شد.