حزب کمونیست ایران

اعدام دو رفیق انقلابی از گروه کمونیستی نبرد.

برگرفته از خبرنامه کومه له.

تقدیم به زنان مبارز و آزادیخواه، در زندانهای حکومت اسلامی ایران.

شمس الدین امانتی. ۲۷ / ۵ / ۲۰۲۳

رفیق طاهره آقاخانی مقدم، دانشجوی فیزیک دانشگاه ملی تهران، که ۸ ماهه حامله بود به همراه شوهر انقلابیش رفیق علی عالم زادهٔ کرمانی، مسئول کمیته‌ کارگری سازمان نبرد که هردو از گروه کمونیستی نبرد بودند، توسط نیروهای امنیتی رژیم اسلامی دستگیر شدند.

رفیق طاهره آقاخانی، در پاییز سال ۱۳۵۹ در خانه سازمانی خود دستگیر و به زندان اوین منتقل می‌شود. به گزارش هم بندی‌های رفیق طاهره، وی با وجود حامله بودن بارها شکنجه شده بود که به دلیل عدم همکاری با مسئولین زندان، بازجویان وی از هرگونه ملاقات یا تماس تلفنی در تمام مدت اسارت محروم بود.

رفقا؛ طاهره و علی در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ بدست دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی تیرباران گردیدند.

این دو رفیق از دوستان نزدیک کومه له بودند و در یاری و پشتیبانی جنبش انقلابی خلق کُرد و شناساندن آن فعالانه کوشیدند.

راه این شهیدان عزیز، انترناسیونالیسم پرولتری بود.

آنان جان خود را در راه آرمان طبقه کارگر و زحمتکشان و خلقهای ستمدیده فدا کردند.

راهشان پر دوام و یادشان گرامی باد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی.

زنده باد زن، زندگی، آزادی.