حزب کمونیست ایران

اعدام دو زندانی در تهران و کرمانشاه

سحرگاه روز سه شنبه 24 تیر ماه دو زندانی به نام های “رضا عسکری و فرزاد شکری”  در زندانهای اوین و دیزل آباد اعدام شدند.

سخنگوی قوه قضائیه رژیم اتهام رضا عسگری که منجر به صدور حکم اعدام علیه او شده است را «جاسوسی» عنوان کرده  است. رضا عسگری، کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع بوده است. همچنین  حکم اعدام یک زندانی نام فرزاد شکری  اهل روستای “کل داوود” از توابع سرپل‌ذهاب که پیشتر از بابت اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بود، در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به اجرا در آمد.