حزب کمونیست ایران

اعدام دو زندانی در رجایی شهر و مشهد

سحرگاه روز یکشنبه 25 خرداد ماه دو زندانی در زندانهای رجائی شهر کرج و زندان مرکزی مشهد اعدام شدند.

برپایه گزارش منتشره،یک زندانی که سال 85 به اتهام قتل بازداشت و توسط دادگاه رژیم در تهران به اعدام محکوم شد، روز یکشنبه در زندان رجائی شهر کرج اعدام شد. همچنین  در همین روز یک زندانی دیگر که پیشتر از بابت اتهام «قتل»  توسط دادگاه رژیم در مشهد به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی این شهر اعدام گردید.