حزب کمونیست ایران

اعدام دو زندانی در رشت و بندر عباس

به گزارش منتشره، طی روزهای اخیر دو زندانی که پیشتر به اتهام قتل بازداشت شده بودند در زندانهای رشت و بندرعباس اعدام شدند.

سحرگاه روز پنج شنبه ۱۰ بهمن ماه، حکم اعدام یک زندانی که پیشتر به اتهام “قتل” در آوایل آبانماه سالجاری بازداشت و توسط دادگاه به اعدام محکوم شده بود، در زندان رشت به اجرا درآمد. اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این گزارش توسط رسانه‌های داخلی ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. همچنین  در همین روز حکم اعدام یک زندانی 28 ساله که در سال 94 به اتهام قتل بازداشت شده بود در زندان بندرعباس به اجرا در آمد.