حزب کمونیست ایران

اعدام دو زندانی در زندان عادل آباد شیراز و ندامتگاه مرکزی کرج

 

طی روزهای اخیر، حکم دو زندانی در زندان عادل آباد شیراز و زندان مرکزی کرج که پیشتر به اتهام “قتل عمد” به اعدام محکوم شده بودند، اجرا شد.

به ادعای مقامات قضایی رژیم در شیراز و کرج، حکم اعدام این دو زندانی که در سالهای 94 و 95 به اتهام قتل عمد بازداشت و توسط دادگاه رژیم در شهرهای شیراز و کرج به اعدام محکوم شده بودند، صبح روزهای یکشنبه هفته جاری و چهارشنبه هفته گذشته به اجرا در آمده است.