حزب کمونیست ایران

اعدام دو زندانی در عادل آباد شیراز

سحرگاه روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه، حکم اعدام دو زندانی که پیشتر در یک پرونده مشترک از بابت اتهامات “قتل” و “تجاوز” به اعدام محکوم شده بودند، در زندان عادل آباد شیراز به اجرا درآمد.

این دو زندانی که از سال ۱۳۹۵ در یک پرونده مشترک بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند، از زمان بازداشت تا زمان اجرای حکم در زندان عادل آباد شیراز بسر می‌بردند. اعدام این شهروندان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری ا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.