حزب کمونیست ایران

اعدام دو زندانی در مشهد

سحرگاه روز شنبه 19 مرداد ماه دو زندانی به اتهام قتل در زندان مرکزی مشهد اعدام شدند.

به ادعای مقامات قضایی رژیم در مشهد، این دو زندانی در سالهای 92 و 95 به اتهام قتل طی دو پرونده جداگانه به اعدام محکوم و سحرگاه روز یکشنبه حکم آنان در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد. لازم به ذکر است که طی روزهای اخیر  یک زندانی به اتهام قتل عمد در زندان بابل و یک زندانی دیگر به اتهام قتل عمد در زندان قم اعدام شدند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران پس از چین در رتبه دوم اجرای احکام اعدام قرار دارد.