حزب کمونیست ایران

اعدام دو زندانی دیگر در زندان رجائی شهر کرج

روز شنبه 30 آذرماه دو زندانی دیگر که پیشتر به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر کرج اعدام شده‌اند.

گفته می شود این دو زندانی پیشتر جهت اجرای حکم اعدام  از زندان قرچک ورامین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بودند.  اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران اعلان نشده است. اعدام‌های اعلان نشده اکثریت اعدام‌ها در ایران را تشکیل می‌دهند؛ این درحالی است که طبق ماده ۲۱ آئین نامه نحوه اجرای احکام اعدام، «خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رای دادگاه در روزنامه‌ها منتشر» شود.