حزب کمونیست ایران

اعدام دو زندانی دیگر در مشهد

بنابه گزارش منتشره، طی روزهای اخیر دو زندانی که پیشتر به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی مشهد اعدام شدند.

به ادعای مقامات قضایی رژیم این دو زندانی سال 92 به اتهام قتل بازداشت و در دادگاه رژیم به مرگ محکوم شده بودند. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.