حزب کمونیست ایران

اعدام دو زندانی سیاسی در ارومیه

سحرگاه روز سه شنبه 24 تیر ماه دو زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه به نام های “دیاکو رسول زاده” و “صابر شیخ عبدالله” به دارآویخته شدند.

برپایه گزارش منتشره این دو زندانی روز دوشنبه 23 تیر ماه جهت اجرای حکم به سلولهای انفرادی این زندان منتقل شده بودند. دیاکو رسول زاده  و صابر شیخ عبدالله  روز ۱۸ فروردین ماه سال ۱۳۹۴، از سوی شعبه اول دادگاه رژیم در مهاباد به اتهام “محاربه ” و “عضویت در یکی از احزاب مخالف رژیم” به اعدام محکوم شده بودند. دیاکو رسول زاده در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال ۱۳۹۲ در منزل شخصی خویش و صابر شیخ عبدالله در روز ۲۴ اسفندماه همان سال در شهر مهاباد دستگیر و به بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات در شهر ارومیه منتقل شده بودند.
این دو زندانی سیاسی در سه ماه اول بازداشت تحت شکنجه شدید فیریکی و روحی قرار گرفته و مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی شده بودند.