حزب کمونیست ایران

اعدام زندانی سیاسی جاوید دهقان خلد

سحرگاه روز شنبه ۱۱ بهمن ماه، حکم “جاوید دهقان خلد” زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد.

این زندانی سیاسی روز پنجشنبه در زندان زاهدان جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه منتقل شده بود. خانواده جاوید دهقان‌خلد موفق شدند روز گذشته، جمعه ۱۰ بهمن ماه، آخرین ملاقات را در زندان مرکزی زاهدان با وی انجام دهند. وکیل مدافع این زندانی سیاسی در خصوص اتهامات وی گفته است: “وی در کیفرخواست به محاربه و عضویت و همکاری با گروه های مخالف رژیم متهم شده و بر این اساس حکم اعدام برای جاوید دهقان‌خلد صادر شده است”.