حزب کمونیست ایران

اعدام سه زندانی در ارومیه و اهواز

روز چهارشنبه 13 آذرماه، دستکم سه زندانی که پیشتر به اتهام قتل بازداشت شده بودند در زندانهای ارومیه و اهواز اعدام شدند.

برپایه گزارش منشتره، دو زندانی که روز سه شنبه هفته جاری جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان ارومیه منتقل شده بودند سحرگاه روز چهارشنبه در محوطه این زندان به دار آویخته شدند. همچنین در همین روز یک زندانی که پیشتر به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود در زندان سپیدار اهواز اعدام شد. گفتنی است اعدام این افراد تا لحظه تنظیم این خبر از سوی نهادهای مربوطه اعلام نشده است.