حزب کمونیست ایران

اعدام سه زندانی در اصفهان و یاسوج

سحرگاه رور سه شنبه 24 تیر ماه سه زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با “مواد مخدر” و “قتل” به اعدام محکوم شده بودند در زندانهای اصفهان و یاسوج حکم آنان به اجرا درآمد.

“عبدالعزیز شه‌بخش” و “عبدالله قنبرزهی” اهل زاهدان که پیشتر به صورت جداگانه به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند، در زندان اصفهان اعدام شدند. همزمان  یک زندانی دیگر به نام “محمدهادی دادیان” 25 ساله اهل یاسوج به اتهام قتل در زندان این شهر به دارآویخته شد. گفتنی است  اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی نهادهای مربوطه اعلام نشده است.