حزب کمونیست ایران

اعدام سه زندانی در بندر عباس و کرج

روز سه شنبه 12 شهریور ماه، دستکم سه زندانی در زندان های بندر عباس و رجایی شهر کرج به اتهام “قتل” اعدام شدند.

برپایه گزارش منتشره، سحرگاه روز سه شنبه، حکم دو زندانی تبعه افغانستان که پیشتر از به اتهام “قتل”  بازداشت و توسط دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی بندرعباس اجرا شد. اعدام این دو زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران اعلام نشده است. همچنین  در همین روز، حکم اعدام یک زندانی که حدود ۱۰ سال پیش به اتهام “قتل” بازداشت و به دو بار اعدام محکوم شده بود، در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.