حزب کمونیست ایران

اعدام سه زندانی در زاهدان

سحرگاه روز پنجشنبه 24 مرداد ماه، حکم سه زندانی که پیشتر به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، در زندان زاهدان اجرا شد.

این زندانیان به همراه دو زندانی دیگر روز چهارشبنه 23 مرداد ماه جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان زاهدان منتقل شده بودند. گفته می شود دو زندانی دیگر نیز با اخذ مهلت یک ماهه از اولیای دم به بند بازگشتند.  اعدام این افراد تا لحظه تنظیم این خبر از سوی نهادهای مربوطه رژیم اعلام نشده است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی،  در ایران از اول ژانویه ۲۰۱۸ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸ دستکم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۱۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند.