حزب کمونیست ایران

اعدام سه زندانی در زندانهای رژیم

طی روز یکشنبه 26 مردادماه  و دوشنبه 27 مرداد ماه حکم اعدام سه زندانی که پیشتر به اتهام “قتل” به طور جداگانه درمشهد، ارومیه و یاسوج بازداشت شده بودند به اجرا درآمد.

برپایه گزارش منتشره یک زندانی 36 اهل مشهد از سال 97 به اتهام قتل در زندان به سر می برد در پی عدم رضایت خانواده مقتول سحرگاه روز یکشنبه به دار آویخته شد.  سحرگاه روز دوشنبه ۲۷ مردادماه حکم اعدام یک کودک-مجرم زندانی  به نام “ارسلان یاسینی” اهل نقده، که در سن ۱۷ سالگی به اتهام “قتل” بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، در زندان ارومیه به اجرا درآمد. همچنین  حکم یک زندانی دیگر که پیشتر از بابت اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی یاسوج به اجرا در آمد.