حزب کمونیست ایران

اعدام سه زندانی در زندان رجایی شهر کرج

روز چهارشنبه ۲۶ آذر حکم اعدام دستکم سه زندانی که پیشتر در پرونده هایی جداگانه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.

به ادعای مقامات قضایی رژیم این سه زندانی  در سالهای 92، 94 و 97  به اتهام قتل بازداشت و توسط دادگاه به اعدام محکوم شده بودند. هویت دو تن از این زندانیان ” مهدی و ارسطو” عنوان شده است. بنابر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.