حزب کمونیست ایران

اعدام سه زندانی در زندان مرکزی ارومیه

بامداد روز یکشنبه سیزدهم تیرماه، سه زندانی به نام‌های “داوود قاسم‌زاده”، “بهاالدین قاسم‌زاده” اهل روستای “قورمیک” از توابع سلماس و “انور عبدالهی” اهل مهاباد در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.

“داوود قاسم‌زاده” و”بهاء‌الدین قاسم‌زاده” دو برادر زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه در سال 88 به اتهام قتل عمد بازداشت و توسط دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بودند. گفته می شود بهاءالدین در هنگام ارتکاب جرم ١٥ ساله بوده است. همچنین انور عبداللهی شهروند اهل مهاباد نیز که پیشتر به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود و روز شبنه به همراه دو زندانی دیگر جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود، سحرگاه روز یکنشبه اعدام گردید.