حزب کمونیست ایران

اعدام سه نفر در ژاپن

روز سه شنبه 30 آذرماه، ژاپن در پی اقدام به اجرای اولین اعدام‌های این کشور از سال ۲۰۱۹ به بعد،  سه مرد را به دار آویخت.

در حالی که در کشورهای پیشرفته جهان از مجازات اعدام بسیار انتقاد شده است، ژاپن یکی از معدود کشورهای این گروه است که هنوز مجازات اعدام را حذف نکرده است. این کشور همچنان در برابر درخواست‌های اتحادیه اروپا، گروه‌های حقوق بشر و هزاران وکیل و متخصص حقوقی ژاپنی مبنی بر لغو اعدام مقاومت می‌کند و سیاستمداران ژاپنی مدعی‌ وجود سطوح بالای حمایت عمومی از این مجازات‌‌اند. عفو بین‌الملل در گزارش سالانه ۲۰۰۹ خود، ژاپن را متهم کرد که محکومان به اعدام را در معرض مجازات‌های «بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» قرار می‌دهد. گفته می‌شود در ژاپن بیش از ۱۰۰ نفر در صف اعدام‌ قرار دارند. ژاپن و آمریکا تنها کشورهای توسعه یافته اعضای گروه جی۷ اند که همچنان از مجازات اعدام استفاده می‌کنند.