حزب کمونیست ایران

اعدام شش زندانی در زندانهای رژیم

سحرگاه روز پنجشنبه 30 دیماه حکم اعدام شش زندانی در زندانهای خرم آباد، ایلام، ایذه و اصفهان به اجرا درآمد.

حکم اعدام یک زندانی تبعه کشور افغانستان بنام” اسحاق محمدامین”که پنج سال پیش به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و قتل بازداشت شده بود، در زندان مرکزی اصفهان به اجرا درآمد. دو زندانی دیگر به نام های “اقبال مستوفی” و “هوشنگ خان محمدی” با اتهام قتل در زندان خرم آباد به دار آویخته شدند. زندانی دیگری به نام “علی جمعه محمدی”  اهل ایذه که ۲۰ سال قبل به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی این شهر اعدام گردید. همچنین در همین روز حکم اعدام ۳ زندانی دیگر در زندان ایلام از بابت اتهام قتل به اجرا در آمد. از هویت این زندانیان اطلاعی در دست نیست.  شایان ذکر است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۹ و ۳۰ دیماه دستکم ۱۱ زندانی اعدام شده اند. هیچکدام از این اعدامها توسط رسانه های حکومتی اعلام نشده است.