حزب کمونیست ایران

اعدام پنج زندانی در زندانهای رژیم

 

سحرگاه روز سه شنبه ۲۸ دیماه حکم اعدام دو زندانی بنامهای “سجاد” و “مسلم آقامیرزایی” در زندانهای شیراز و خرم آباد به آجرا درآمد . همچنین  سحرگاه روز پنجشنبه ۳۰ دی ماه، حکم ۲ زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان زابل به اجرا درآمد. همزمان یک زندانی دیگر در زندان زاهدان اعدام شد.

از قرار معلوم، سجاد روز دوشنبه هفته جاری جهت اجرای حکم اعدام به یکی از سلول های انفرادی واقع در زیرزمین زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود. این زندانی حدود سه سال و شش ماه قبل به اتهام قتل بازداشت شده بود. همچنین مسلم آقامیرزایی 30 ساله، نقاش ساختمان که از دو سال پیش به اتهام قتل در زندان به سر می بُرد در محوطه زندان خرم آباد اعدام گردید. در خبری دیگر سحرگاه روز پنجشنبه دو زندانی با هویت “جمال الدین گرگیج”، ۴۰ ساله، اهل زابل و “پرویز اکبری راد”، ۳۴ ساله و اهل زاهدان، به اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. همچنین درهمین روز یک زندانی دیگر با هویت “عبدالحمید سمالزهی کورنی” ۴۰ ساله، در زندان زاهدان اعدام شد. با احتساب اعدام این پنج زندانی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون دستکم ۲92 زندانی اعدام شده اند.