حزب کمونیست ایران

اعدام پنج زندانی در زندان مرند

روز چهارشنبه 18 مرداد ماه حکم اعدام دستکم 5 زندانی محبوس در زندان مرند که پیشتر به اعدام محکوم شده به اجرا در آمد.

گفته می شود این پنج زندانی که هویت آنها احراز نشده، سال 1401 به اتهام “تجاوز به عنف” بازداشت و توسط مراجع قضایی رژیم به اعدام محکوم شده بودند. اعدام این زندانیان تا زمان تنظیم این خبر توسط رسانه های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. گفتنی است اعدام این زندانیان در حالی صورت گرفته است که سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه، ۱۱ مرداد، ضمن انتشار خبر اعدام ۶۱ زندانی در ایران طی یک ماه، درباره «شدت گرفتن کم‌سابقه‌ روند» اعدام طی ماه‌های گذشته هشدار داده بود.