حزب کمونیست ایران

اعدام یک زندانی در زندان اردبیل

سحرگاه روز سه شنبه 27 خرداد، یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بود، در زندان اردبیل اعدام شد.

حکم این زندانی با هویت “ایرج صدیقی”  که از  سال 96 به اتهام قتل بازداشت و توسط دادگاه رژیم در اردبیل به اعدام محکوم شده بود،  روز سه شنبه در زندان مرکزی اردبیل به اجرا درآمد. گفتنی است اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.