حزب کمونیست ایران

اعدام یک زندانی در زندان بندرعباس

سه شنبه – ۱۱ تیر – ۱۳۹۸ , 02 – 07 – 2019

سحرگاه روز دوشنبه 10 تیر ماه، یک زندانی که پیشتر به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، در زندان بندر عباس اعدام شد.

به گفته مقامات قضایی رژیم در بندرعباس این فرد پیشتر به اتهام قتل عمد در طی یک نزاع دسته جمعی  بازداشت و در دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بود. اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه های داخل ایران اعلام نشده است.  بنا بر گزارش نهادهای بین المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.