حزب کمونیست ایران

اعدام یک زندانی در زندان بندر عباس

روز یکشنبه 3 شهریور ماه رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از اعدام یک زندانی متهم به جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان بندرعباس خبر داد.

به ادعای مقامات قضایی رژیم در بندرعباس این زندانی پیشتر به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت و توسط دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بود. گفتنی است اعدام این زندانی تا زمان تنظیم این خبر از سوی نهادهای مربوطه اطلاع رسانی نشده است.