حزب کمونیست ایران

اعدام یک زندانی در زندان ساری

 

سحرگاه روز چهارشنبه 30 مرداد ماه، حکم یک زندانی که پیشتر به اتهام “قتل” به اعدام محکم شده بود در زندان ساری اجرا شد.

به ادعای مقامات قضایی رژیم این فرد که ۴ سال پیش در جریان یک درگیری در منطقه “راهبند” ساری مرتکب قتل شده بود، توسط دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بود. اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی نهادهای مربوطه اعلام نشده است.