حزب کمونیست ایران

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی سنندج

بنا به گزارش منتشره، صبح روز پنجشنبه حکم اعدام  یک زندانی در زندان مرکزی سنندج به اجرا در آمد.

بنابه این گزارش، سحرگاه روز پنجشنبه، حکم اعدام یک زندانی به نام “مرتضا پیرخضری” 42 ساله

، در زندان مرکزی سنندج به اجرا در آمد. اجرای این حکم در حالیست که مدت 45 روز به خانواده نامبرده مهلت داده بودند تا مبلغ 2 میلیارد تومان دیه به خانواده مقتول داده و حکم اعدام لغو شود. نامبرده روز شنبه همراه با یک زندانی دیگر به نام “سعید محمدی فرد” برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند. شایان ذکر است، مرتضا پیرخضری 2 سال پیش به اتهام قتل عمد دستگیر و به اعدام محکوم شده بود.