حزب کمونیست ایران

اعدام یک زندانی در شیراز

طی روزهای اخیر ماه حکم اعدام یک زندانی که پیشتر به اتهام قتل بازداشت شده بود در زندان مرکزی شیراز به اجرا درآمد.

برپایه گزارش منتشره، این زندانی به نام “یاسر عبدالله زاده” 31 ساله اهل شیراز در سال 96 به اتهام قتل بازداشت و توسط دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بود. اعدام نامبرده تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.