حزب کمونیست ایران

اعدام یک زندانی دیگر بدون اطلاع خانواده

دستگاه قضایی رژیم یک زندانی بلوچ دیگر را در تایباد بدون اطلاع خانواده‌اش اعدام کرده است.

مقامات قضایی، “حکیم دهمرده”، زندانی اهل سیستان و بلوچستان را در ۲۸ آبان اعدام کرده است. طبق گزارش منتشر شده حکم او بدون اطلاع خانواده به اجرا درآمده و بیش از یک ماه بعد به تأیید رسیده است. گفته می شود این زندانی پیشتر به اتهامی مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود و بیش از یک ماه پیش در سحرگاه شنبه ۲۸ آبان در زندان تایباد (خراسان رضوی) و بدون اطلاع خانواده‌اش به دار آویخته شده است.