حزب کمونیست ایران

اعدام ۱۰ زندانی طی روزهای اخیر

به گزارش منتشره تنها طی روز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه دستکم 10 زندانی محکوم به اعدام در زندانهای مختلف رژیم به دارآویخته شدند.

سحرگاه روز چهارشنبه ٣ اردیبهشت، حکم اعدام دستکم ۷ زندانی در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. این زندانیان که غالبا به اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بودند، روز یکشنبه ۳۱ فروردین، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند. همزمان یک زندانی در زندان کرمانشاه نیز با همین اتهام اعدام شد. از سوی دیگر یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، در زندان سنندج اعدام شد. صبح روز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت نیز حکم اعدام شایان سعیدپور کودک-مجرم زندانی در زندان سقز به اجرا درآمد. همچنین روز دوشنبه یکم اردیبهشت، یک زندانی سیاسی در زندان زاهدان به نام عبدالواسط دهانی، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.