حزب کمونیست ایران

اعدام ۷زندانی در زندانهای رژیم

طی روزهای اخیر در یک سکوت خبری ۷ زندانی در زندان سپیدار اهواز و مشهد اعدام شدند.

روز پنجشنبه هفته گذشته حکم اعدام ۴زندانی در زندان سپیدار اهواز بطور همزمان اجرا شد. گفته می شود هویت یکی از زندانیان “جعفر زابی” بوده است.  این زندانی در ۱۸سالگی به اتهام قتل ، دستگیر شد. وی پس از نزدیک به ۱۰سال حبس، در سن ۲۷سالگی اعدام شد از اسم و مشخصات سه زندانی دیگر اطلاعی در دست نیست. همچنین سه زندانی عقیدتی به نامهای “حمید راست بالا”، “کبیر سعادت جهانی” و “محمدعلی آرایش” نیز در همین روز در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند گفته می شود این زندانیان به مدت ۱۰ الی ۱۲ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به سر می بردند.