حزب کمونیست ایران

اعدام ۹ زندانی در زندان های رژیم

سحرگاه روز دوشنبه سی مردادماه، حکم ۹ زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان های اهواز، قزوین، کرمان و کهنوج به اجرا در آمد.

هویت دو تن از این زندانیان که در زندان کرمان اعدام شدند، سعید ریگی، حدودا ۴۰ ساله، اهل زاهدان و ساکن کرمان و عبدالغفور توماج ترکمن، اهل و ساکن گرگان، عنوان شده است. گفته می شود “این زندانیان در دو پرونده جداگانه در سال ۱۳۹۹ بازداشت و توسط دادگاه کرمان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند.” همزمان حکم اعدام یک زندانی دیگر با هویت رسول نارویی، ۲۹ ساله، اهل و ساکن رودبار جنوب در زندان کهنوج به اجرا در آمد. از سوی دیگر حکم دو زندانی دیگر به نامهای جمیل عبدالله‌ زاده، ۴۱ ساله و مهران امیری، حدودا ۴۵ ساله که پیشتر در پرونده ای مشترک از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزوین اجرا شد. همچنین حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان زاهدان به اجرا در آمد. هویت این زندانیان “عبدالصمد خادم، ۲۹ ساله، یعقوب اجباری،  محمد انور براهویی اهل و ساکن زاهدان و  قنبرزهی  (نام کوچک نامشخص)احراز شده است. تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان از سوی رسانه های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.